Historie Hřebčína Chrastice  
Historie Hřebčína Chrastice

Historie Hřebčína Chrastice

Hřebčín v roce 2000

Historie Hřebčína Chrastice V listopadu 2000 bylo zakoupeno stádo čítající celkem 19 koní starokladrubského plemene. Jednalo se o 9 plemenných klisen, 4 mladé hřebce a 6 klisen ve věku do pěti let. Koně byli celkově zanedbaní, ve velmi špatném výživném stavu, dlouhodobě u nich nebyly prováděny vakcinace, korektury kopyt a odčervování.

Naším prvním cílem bylo zajistit podávání kvalitního krmiva v dostatečném množství, pravidelné pohybování ve výbězích a vhodné ustájení, pravidelnou preventivní veterinární péči a podkovářskou péči.

Hřebčín v roce 2001

Historie Hřebčína Chrastice K 1. lednu 2001 náš chov čítal 9 plemenných klisen, 2 mladé hřebce a 6 klisen do pěti let. Stali jsme se pátým největším privátním chovem starokladrubských koní v ČR. V březnu 2001 byl z Národního hřebčína zapůjčen plemenný hřebec Sacramoso Favorta XLIV, kterého jsme na jaře roku 2002 odkoupili. Tento hřebec během připouštěcí sezóny 2001 připustil celkem 10 klisen z našeho chovu. Výsledkem je 7 hříbat narozených v roce 2002, z toho 5 klisniček a 2 hřebečci.

Hřebčín v roce 2002

Historie Hřebčína Chrastice V roce 2002 Sacramoso Favorta XLIV připustil pouze 5 klisen a během roku 2003 se narodila 4 hříbata. Bohužel, tato hříbata jsou jeho posledními potomky, neboť Sacramoso Favorta XLIV uhynul 10. ledna 2003 na následky těžké koliky.

Hřebčín v roce 2003

K 1. lednu 2003 bylo v našem chovu 11 plemenných klisen, 1 klisna nezařazená do chovu, 9 mladých koní, 1 plemenný hřebec a 2 mladí hřebci ve výcviku. Jak již bylo výše uvedeno, plemenný hřebec v lednu 2003 uhynul. Proto jsme v tomto roce u všech klisen provedli inseminace. Bohužel, ani jedna klisna nezabřezla. Bude nám tedy chybět celý jeden ročník hříbat. Na podzim byl k výkonnostním zkouškám ve Slatiňanech předveden náš hřebec Romke Rosinanta V - 11. Stal se nejlépe hodnoceným koněm těchto zkoušek, byl mu udělen výběr a byl zařazen do chovu pod označením Romke Rosinanta VIII.

Hřebčín v roce 2004

Historie Hřebčína Chrastice K 1. lednu 2004 bylo v našem chovu 10 plemenných klisen, 1 plemenný hřebec, 1 klisna nezařazená do chovu, 2 klisny ve výcviku, 11 hříbat v odchovu a 1 hřebec nezařazený do chovu. Do alternativního připařovacího plánu bylo zařazeno 8 chovných klisen z našeho chovu. V připouštěcí sezóně 2004 byl použit jako hlavní plemeník Romke Rosinanta VIII - celkem byl použit na 7 klisen. Zbylé 3 klisny byly připuštěny v Heřmanově Městci - 2 x Generalissimus Paluba XL, 1 x Sacramoso Montana VII.

Hřebčín v roce 2005

K 1. lednu 2005 zůstává stav chovaných koní nezměněn: 10 plemenných klisen, 1 plemenný hřebec, 1 klisna nezařazená do chovu, 2 klisny ve výcviku, 11 hříbat v odchovu a 1 hřebec nezařazený do chovu. V roce 2005 se narodilo sedm hříbat, 6 po hřebci Romke Rosinanta VIII ( 3 klisničky a 3 hřebečci ) a 1hřebeček po Sacramoso Montana VII. Jako hlavní plemeník působil Romke Rosinanta VIII. Připustil celkem 8 klisen, 7 je březích. K výkonnostním zkouškám byly předvedeny klisny Balnea - 34 a Regesta - 28, obě po Sacramoso Mangana XLV. Během roku 2005 se nám podařilo prodat celkem 8 koní různého stáří a stupně výcviku.

Hřebčín v roce 2006

Historie Hřebčína Chrastice K 1. lednu 2006 čítal náš chov celkem 25 koní, z toho 1 plemenný hřebec a 10 plemenných klisen. Koncem ledna byla pořízena kolekce pěti klisen, všechny z rodiny Africa - Maestosa. Jedná se o tři plemenné klisny a 2 klisny v odchovu. Tato rodina již byla v našem chovu v minulosti zastoupena 1 klisnou, která byla vyřazena z chovu pro neplodnost a prodána. Narodilo se 7 hříbat, 4 klisničky a 3 hřebečci. Hlavním plemeníkem byl i v tomto roce hřebec Romke Rosinanta VIII. Hřebcem Generalissimus Secondara XXXV byly připuštěny 2 klisny. K výkonnostním zkouškám byly předvedeny 3 klisny: Baldingera – 50 byla zařazena do hlavní plemenné knihy, Ravenala – 47 do plemenné knihy a Rosika – 49 do 1. pomocné plemenné knihy. Jedná se o první ročník koní z našeho odchovu zařazený do plemenitby. Klisna Balnea – 34 byla v listopadu zapůjčena do Ústavu sociální péče Kociánka v Brně, kde bude využívána pro hippoterapii.

Hřebčín v roce 2007

K 1. lednu 2007 bylo ve stavu 32 kladrubských koní: 1 plemenný hřebec, 14 plemenných klisen, 17 koní v odchovu. Balnea – 34 zůstává na Kociánce. V roce 2007 jsme odchovali 6 hříbat – 3 hřebečky a 3 klisničky. Hlavním plemenným hřebcem zůstává Romke Rosinanta VIII - 7 březích klisen, po hřebci Solo Rosa XVII je březí 1 klisna. Výkonnostní zkoušky vykonaly 3 klisny. Esence – 6 byla zařazena do PK, Brilance – 56 a Siberia – 55 byly zařazeny do 1. PPK. Brilance – 56 je posledním potomkem narozeným po hřebci Sacramoso Favorta VLIV.

Hřebčín v roce 2008

K 1. lednu 2008 bylo ve stavu 36 kladrubských koní: 1 plemenný hřebec, 17 plemenných klisen a 18 koní v odchovu. Balnea – 34 stále pomáhá dětem z Ústavu na Kociánce. V roce 2008 se narodilo 5 klisniček a 1 hřebeček. Výkonnostních zkoušek jsme se neúčastnili. K plemenitbě jsme v tomto roce použili hřebce Romke Rosinanta VIII, Solo Rosa XVII a Siglavi Pakra Rosanera X.

Hřebčín v roce 2009

K 1. lednu 2009 bylo ve stavu 40 kladrubských koní: 1 plemenný hřebec, 17 plemenných klisen a 22 koní v odchovu. Klisna Balnea – 34 již třetím rokem pomáhá klientům na Kociánce v Brně. V roce 2009 se narodilo 5 hřebečků a 1 klisnička. Výkonnostních zkoušek se zúčastnila klisna Escabella – 105 a klisna Spirilla – 3. Obě byly zařazeny do PK.

Hřebčín v roce 2010

K 1. lednu 2010 bylo ve stavu 45 kladrubských koní. 1 plemenný hřebec, 21 plemenných klisen a 23 koní v odchovu. Klisna Balnea – 34 stále pomáhá klientům na Kociánce v Brně. V roce 2010 se narodil 1 hřebeček a 3 klisničky. Žádná z klisen nebyla připouštěna. Výkonnostních zkoušek se zúčastnila klisna Majesty – 22 a klisna Rutina - 13. Obě byly zařazeny do PK. Koncem listopadu byli Městské policii v Praze prodáni hřebci Romke Favida VIII-9 a Romke Baldingera VIII-22.

Hřebčín v roce 2011

Historie Hřebčína Chrastice K 1. lednu 2011 bylo ve stavu 41 kladrubských koní: 1 plemenný hřebec, 18 plemenných klisen a 20 koní v odchovu. Klisna Balnea – 34 nadále pomáhá klientům na Kociánce v Brně. V letošním roce bylo připuštěno 14 klisen. Klisny Euclida – 44, Eugenia – 32, Ravenala – 47 a Regesta – 28 byly dlouhodobě zapůjčeny společnosti Aslenit a.s. na Tvrz Holešice, za účelem provozování agroturistiky a k založení zdejšího chovu starokladrubských vraníků. Společnost Aslenit a.s. je rovněž majitelkou klisny Sibily, kterou od nás v roce 2010 koupila. Výkonnostních zkoušek se zúčastnila klisna Epona – 14 a klisna Recese -27. Obě byly zařazeny do 1. PPK.

Hřebčín v roce 2012

Historie Hřebčína Chrastice K 1. lednu 2012 bylo ve stavu 38 kladrubských koní: 1 plemenný hřebec, 19 plemenných klisen a 18 koní v odchovu. Městské policii v Praze byl počátkem ledna pronajat a následně odprodán hřebec Romke Retina VIII – 17. Celkem se narodilo 12 hříbat, 6 klisniček a 6 hřebečků. Klisna Rétorika – 21 byla po Výkonnostních zkouškách starokladrubských koní zařazena do Plemenné knihy. Klisna Balnea - 34 stále pomáhá v ÚSP Kociánka v Brně.

Hřebčín v roce 2013

Historie Hřebčína Chrastice K 1. lednu 2013 bylo ve stavu 36 kladrubských koní: 1 plemenný hřebec, 16 plemenných klisen a 19 koní v odchovu. Narodilo se 5 hříbat, 2 hřebečci a 3 klisničky. Klisna Balnea - 34 úspěšně absolvovala Praktickou specializační zkoušku České hiporehabilitační společnosti pro koně a pony zařazené do hiporehabilitace pro hipoterapii a aktivity s využitím koní a nadále pomáhá klientům ÚSP Kociánka v Brně. V červnu byly zahájeny práce na farmě v Chrasticích, aby byly vytvořeny základní podmínky pro ustájení našich koní a další fungování hřebčína. Dne 18. 10. 2013 byli všichni koně převezeni ze Starého Města do Chrastic. Začala nová etapa existence Hřebčína Chrastice.

Hřebčín v roce 2014

K 1. lednu 2014 bylo ve stavu 35 kladrubských koní: 1 plemenný hřebec, 13 plemenných klisen a 21 koní v odchovu. Odchovali jsme 4 hříbata, 2 hřebečky a 2 klisničky. V tomto roce jsme se zabydlovali v Chrasticích. Stádo si užilo dostatek volnosti a pastvy v pastevním areálu, jehož rozloha je v současnosti něco málo přes 60 hektarů. V souvislosti s tím, co žiji ve svém pracovním i soukromém životě, se v tomto roce s koňmi nepracovalo, ani neprobíhala žádná příprava koní k výkonnostním zkouškám. Koním to rozhodně nechybělo, ale přesto pevně věřím, že jde o přechodný stav. Rozloučili jsme se s klisnou Baldingera – 50.

Hřebčín v roce 2015

K 1. lednu 2015 bylo ve stavu 36 kladrubských koní: 1 plemenný hřebec, 12 plemenných klisen a 23 koní v odchovu. Očekáváme narození 4 hříbat.
Letošní hříbata na webua
Jeseníky 20.06.16 - Byly přidány informace o našich letošních hříbatech: Bohéma, Remanence, Revenanta, Serenity, Solo Esence XXX - a Xaviera. .. více

Jarní nabídka koní k prodeji
Jeseníky 03.05.16 - Představujeme Vám jarní nabídku koní k prodeji z Hřebčína Chrastice. .. více

Další odchovanec Hřebčína Chrastice ve službách policie.
Jeseníky 23.06.15 - Valach Generalissimus Religiosa XLI - 24 se stane další posilou městské jízdní policie v Praze... více