Staré Město pod Sněžníkem a Chrastice  
Staré Město pod Sněžníkem a Chrastice

Staré Město pod Sněžníkem a Chrastice

Chrastice

Chrastice, kde se nachází náš hřebčín, jsou od Starého Města pod Sněžníkem vzdáleny necelé 4 kilometry. Katastr Chrastic o rozloze 973 ha se zvedá z údolí řeky Krupé směrem na západ ke svahům Králického Sněžníku. Vesnice s průměrnou nadmořskou výškou 552 m leží v postranním údolí mezi Chrastickým a Prudkým potokem.

Chrastice jsou uváděny v r. 1325 jako jedna z obcí kolštejnského panství patřících ke Starému Městu a v listinách z této doby se nazývaly Krastesdorph. Podle lánového rejstříku zde v r. 1677 sídlilo 23 sedláků a 16 chalupníků. V 18. století tu lidé obdělávali písčitá a štěrkovitá pole, v zimě se živili obšíváním nitěných knoflíků, v provozu byl hadcový lom, olejna a mlýn. Ze zemědělské usedlosti byla v r. 1870 zřízena škola. V r. 1930 byli téměř všichni usedlíci Němci, ze 416 obyvatel bylo pouze 5 Čechů. Po 2. sv.  válce obec osídlili hlavně slovenští reemigranté z Rumunska, přesto se počet obyvatel trvale snižoval. R. 1976 byly Chrastice připojeny ke Starému Městu, což znamenalo také zánik místní školy. Vesnička dnes čítá zhruba 80 stálých obyvatel, z části je chatovou osadou. (Zdroj: www.mu-staremesto.cz)

Staré Město pod Sněžníkem - Jeseníky

V České republice je hned několik obcí, jež nesou název Staré Město, ale pouze jedno jediné chrání věnec majestátních hor – Staré Město pod Sněžníkem. Nachází se v malebném údolí říčky Krupé, na rozhraní masívu Kralického Sněžníku, Rychlebských hor a Jeseníků. Bezpočet hlubokých lesů, nedozírné louky a pastviny, nádherné přírodní scenérie, vyhlídkové skály a údolní stezky přímo vybízejí k návštěvě všechny milovníky přírody. Není proto divu, že je Staré Město pod Sněžníkem se svým okolím hodnoceno jako nevhodnější oblast pro rekreaci v ještě zachovalých horských podmínkách. A ať už se sem vypravíte na jaře, v létě, na podzim či v zimě, budete překvapeni nepřebernými možnostmi aktivního vyžití, které zdejší kraj nabízí.

Do Starého Města pod Sněžníkem se dostanete vlakem lokální dráhou z Hanušovic na trati Olomouc – Jeseník nebo po silnici ze stejného města. Vede sem také cesta z městečka Branná.

Staré Město pod Sněžníkem - historie

Historie Starého Města pod Sněžníkem sahá až do 1. století. Původní název obce Antiqua Goldek – Zlatý kout je odvozen od hornické kolonizace severní Moravy založené na výskytu bohatých ložisek zlatých a stříbrných rud. Po celé 17. a pak i 18. století, bylo město v majetku Lichtenštejnů. Za jejich vlastnictví se Staré Město po Sněžníkem stalo zemědělským střediskem s poměrně rozvinutou řemeslnou výrobou, v níž převládali pláteníci, dále pak vynikal cech krejčovský a kožešnický. V průběhu 19. století se Staré Město rychle proměnilo nejen ve správní nýbrž i průmyslové centrum celé oblasti horního toku Moravy a jejích přítoků Krupé a Branné. V roce 1905 byla postavena železnice z Hanušovic do Starého Města, a tím z města vznikl výchozí turistický bod pro celou oblast Kralického Sněžníku.

Pamětihodnosti Starého Města pod Sněžníkem

  • kostel sv.Anny s branou, kaplemi a ohradní zdí
  • sousoší p. Marie s Ježíšem a Janem Křtitelem na náměstí
  • sousoší Největší trojice na náměstí kamenická práce z roku 1820, dokládající přežívání starších barokních vlivů
  • kašna na náměstí - kamenická práce z počátku 19. století
  • v jádru renesanční stavba radnice z roku 1680, upravená po požáru v roce 1825 a znovu v roce 1925

Staré Město a volnočasové aktivity

tenisové kurty, projížďky na koních s odborným lektorem, návštěva muzea v prostorách TIC, kino, kuželna (Hanušovice), sportovní hřiště, houbaření
Letošní hříbata na webua
Jeseníky 20.06.16 - Byly přidány informace o našich letošních hříbatech: Bohéma, Remanence, Revenanta, Serenity, Solo Esence XXX - a Xaviera. .. více

Jarní nabídka koní k prodeji
Jeseníky 03.05.16 - Představujeme Vám jarní nabídku koní k prodeji z Hřebčína Chrastice. .. více

Další odchovanec Hřebčína Chrastice ve službách policie.
Jeseníky 23.06.15 - Valach Generalissimus Religiosa XLI - 24 se stane další posilou městské jízdní policie v Praze... více