Národní přírodní rezervace Králický Sněžník  
Národní přírodní rezervace Králický Sněžník

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena v roce 1990 na ploše 1694,67 ha. Rezervace leží v nadmořské výšce 820 – 1424 m. V hřebenových polohách Králického Sněžníku pod horní hranicí lesa se zachovaly fragmenty původních lesních porostů s místním ekotypem smrku a vrchovištní rašeliniště.

Rostliny na Králickém Sněžníku

Národní přírodní rezervace Králický Sněžník Flora na tomto území má do jisté míry výjimečné postavení, neboť mnohé rostlinné druhy zde dosahují západní hranice svého výskytu, a to jak celosvětového, tak českého (ovsík dvouřízný, šabřina pochvatá, krtičník Scopolův, zvonek vousatý, hořec tečkovaný, lipice alpská). Zcela izolovaně zde roste celá řada významných horských druhů, které se v sudetské oblasti vyskytují už jen v Krkonoších a v Hrubém Jeseníku (violka žlutá sudetská, hvozdík pyšný ozdobný, stračka vysoká prostřední, prasetník jednoúborný, havez česnáčková, meruzalka skalní, sitina trojklanná ad.). Ze vzácnějších druhů hub např. květnatec archeův a holubinka quéletova.

Živočichové Králického Sněžníku

Z chráněných živočichů žijí v rezervaci např. jeřábek lesní, linduška horská, sýc rousný, myšivka horská a rejsek horský.

Myšivka horská

Myšivka horská je jediným zástupcem čeledi tarbíkovitých z řádu hlodavců na našem území. Představuje pozůstatek tundrové fauny z doby ledové. Jde bezesporu o nejvzácnějšího savce naší republiky, který svými znaky připomíná primitivní savce ze středního oligocénu (třetihory).

Rejsek horský

Rejsek horský je dalším velmi vzácným savcem. Mimo Králický Sněžník se vyskytuje už jen v Alpách, Krkonoších a Tatrách. Jeho značný vědecký i kulturní přínos spočívá v tom, že jde o vývojově nejstaršího savce v Evropě. Na našem území žil totiž už v třetihorách.
Letošní hříbata na webua
Jeseníky 20.06.16 - Byly přidány informace o našich letošních hříbatech: Bohéma, Remanence, Revenanta, Serenity, Solo Esence XXX - a Xaviera. .. více

Jarní nabídka koní k prodeji
Jeseníky 03.05.16 - Představujeme Vám jarní nabídku koní k prodeji z Hřebčína Chrastice. .. více

Další odchovanec Hřebčína Chrastice ve službách policie.
Jeseníky 23.06.15 - Valach Generalissimus Religiosa XLI - 24 se stane další posilou městské jízdní policie v Praze... více